ప్రస్తుతం నాటు వేసుకోవాల్సిన కాయగూరలు

రాష్ట్రంలో ఏడాది పొడవునా కాయగూరలు సాగు చేసుకునే వాతావరణ పరిస్థితులు ఉన్నాయి. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎండాకాలంలో సాగుచేసే కాయగూరల సాగులో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అప్పుడ

More News

Featured Articles