విద్యుత్ కార్మికుల చర్చలు సఫలం

విద్యుత్ కార్మికుల చర్చలు సఫలం

-కుటుంబసభ్యుల్లా పరిష్కరించుకున్న యాజమాన్యం, కార్మికసంఘాలు -ఆర్టిజన్స్ సర్వీస్ రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్‌పై ఒప్పందం -1.10.2019 ప్రాతిపదికగా ఆర్టిజన్ల పే ఫిక్సేషన్ -వీడీఏ స్థాన

More News

Featured Articles