బ్రకోలి పంట

-తక్కువ సమయం -ఎక్కువ ఆదాయంకాలీఫ్లవర్ జాతికి చెందిన పంట బ్రకోలి. ఇది ఇతర దేశాల్లో ఏడాది పొడవునా సాగవుతుంది. మన ప్రాంతంలో మాత్రం చలికాలంలోనే సాగుకు అనుకూలం. దేశీయంగా అధిక ఉష్

More News