నేటి నుంచి కుంభమేళా

నేటి నుంచి కుంభమేళా

- దాదాపు 15 కోట్ల మంది పాల్గొంటారని అంచనా - తెల్లవారుజామున పవిత్ర స్నానాలతో మహా ఉత్సవం మొదలు - యూపీలో అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తిచేసిన అధికారులు - తాత్కాలిక వంతెనలు, సామూహిక వ

More News

Featured Articles