ఇరాన్‌లో కూలిన సైనిక విమానం

ఇరాన్‌లో కూలిన సైనిక విమానం

- 15 మంది దుర్మరణం - ప్రాణాలతో బయటపడ్డ ైైఫ్లెట్ ఇంజినీర్ - ప్రతికూల వాతావరణంలో రన్‌వే పై దిగుతుండగా ప్రమాదం టెహ్రాన్, జనవరి 14: ఇరాన్‌లో ఘోర విమాన ప్రమాదం జరిగింది. ప్రతి

More News

Featured Articles